Virtual Reality

In Mind maakt gebruik van Psylaris Care Virtual Reality. Deze toepassing kan worden ingezet bij de behandeling van trauma’s, angsten en verhoogde stress. Het maakt gebruik van modules voor EMDR, Exposure en Relaxatie. U kan worden blootgesteld aan situaties die u spannend vindt, zonder dat u de behandelkamer hoeft te verlaten. Hierdoor wordt de drempel naar het daadwerkelijk ondergaan van de spannende situaties lager. U krijgt onder begeleiding van de therapeut vaardigheden aangeleerd om met de bijhorende spanningen en angsten om te gaan. Hierdoor zult u meer zelfvertrouwen krijgen en zult u merken dat u de daadwerkelijke situatie niet meer uit de weg hoeft te gaan. Door het gebruik van deze modules wordt uw behandeling intensiever en effectiever dan een reguliere behandeling. Een belangrijke toepassing dus voor een geslaagde behandeling. 

Psylaris