Tarieven en Vergoedingen 

Gecontracteerde zorg

De praktijk heeft contracten af afgesloten met zorgverzekeraars voor 2024, zodat de kosten voor de behandeling voor u volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering. Denkt u er wel aan dat de basisverzekering standaard met een verplicht eigen risico van €385 komt. Uw zorgverzekeraar zal u deze kosten in rekening brengen.  

In Mind heeft voor 2024 een contract afgesloten met:

  • Zilveren Kruis
  • CZ
  • VGZ
  • Menzis 
  • ASR (Ditzo)
  • DSW
  • Zorg en Zekerheid (ONVZ)
  • Caresq

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts en moet er sprake zijn van een DSM-5 diagnose die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De facturen voor de behandeling worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. 

Ongecontracteerde zorg

In Mind heeft voor 2024 geen contract met ENO afgesloten. 

Wanneer In Mind geen contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar betekent dit dat u de factuur krijgt, welke u zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. In het geval dat u een naturapolis heeft, krijgt u meestal tussen de 60 – 80% van de kosten voor de behandeling vergoed. Het andere deel betaald u zelf. In het geval dat u een restitutiepolis heeft, krijgt u het volledige marktconforme tarief vergoed. Let u er wel op dat u in dit geval eerst toestemming van uw zorgverzekeraar moet vragen voor de behandeling.   

De praktijk hanteert het tarief welke is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hier kunt u de tarieven inzien. 

Indien er sprake is van problematiek zonder een diagnose die onder de dekking van de zorgverzekering valt, kunt u wel behandeling krijgen. U zult dan wel de kosten voor de behandeling zelf moeten betalen. De kosten voor een sessie van een uur bedraagt dan €120.  

No Show

Indien u niet op een afspraak kunt verschijnen dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. U kunt dit doen middels bellen met de praktijk, een whatsapp bericht of een e-mail. Het tijdstip dat u contact hebt opgenomen, is leidend voor het bepalen of u tijdig uw afspraak heeft afgezegd.  Doet u dit niet of te laat, dan wordt dit een no-show genoemd. Een no-show kost € 75. Een no-show kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Bij drie no-shows zal er met u besproken worden of het zinvol is om de behandeling op dat moment voort te zetten.