Privacy

De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat alles wat er besproken wordt, niet met derden gedeeld mag worden zonder uw toestemming. De therapeut is verplicht om alle informatie over de intake, diagnose en behandeling in een beveiligd elektronisch dossier (EPD) bij te houden. Na de intake en aan het einde van de behandeling is het gebruikelijk om een kort verslag te versturen naar de verwijzer over de diagnose en behandeling. Hiermee wordt het duidelijk dat u behandeling krijgt en waarvoor. Indien u hier bezwaar tegen hebt, is het belangrijk om dit al bij het eerste contact aan te geven.

Privacyverklaring voor cliënten

Krijgt u als client een behandeling bij In Mind? Uw behandelaar kiest dan voor u op basis van zijn of haar expertise een ‘zorgvraagtype’. Dat vertelt in grote lijnen over uw klachten en hoeveel zorg u ongeveer nodig heeft. De behandelaar kiest dit zorgvraagtype na het invullen van een speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst. Uw behandelaar geeft informatie over de zorgvraag door aan de NZa. Verdere informatie hierover kunt u vinden op www.nza.nl 

Wat als ik mijn informatie niet wil delen?

Dan tekent u deze privacyverklaring samen met uw behandelaar. Uw behandelaar bewaart uw privacyverklaring in uw dossier en zal uw gegevens niet delen met andere instanties.