Kwaliteitsstatuut

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook formuleert het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

De therapeuten van In Mind met een BIG-registratie hebben ieder een kwaliteitsstatuut. Hieronder kunt u de naam van de therapeut aanklikken om de kwaliteitsstatuut van de betreffende behandelaar in te zien:

 
Klachten

Wanneer u een klacht heeft, is de eerste stap om dit zo snel mogelijk met de therapeut te bespreken. Mocht u dit niet willen of u en de therapeut komen er samen niet aan uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.