Integratieve Psychotherapie

Er zijn verschillende behandelscholen die psychische stoornissen kunnen verhelpen, ieder vanuit een eigen theorie. Echter, elke behandelstroom heeft ook zijn beperkingen. Zo haakt de ene behandelstroom meer in op het denken, de ander op het gedrag en de ander weer alleen op ervaringen uit het verleden. Omdat psychische klachten heel divers kunnen zijn en de problemen zich op meerdere dimensies of niveaus kunnen manifesteren, kan het kiezen van één van de behandelstromen onvoldoende effect geven op het geheel van klachten. Integratieve psychotherapie combineert, oftewel integreert, verschillende behandelstromen in één behandeling met als doel een positief effect te bewerkstelligen op het geheel van klachten.