Van Aanmelding naar Behandeling

U huisarts heeft u verwezen voor behandeling via ZorgDomein en U wordt hiermee aangemeld bij de praktijk. U krijgt algemene informatie van de praktijk toegestuurd en een akkoordverklaring welke u ondertekend retour naar ons moet sturen. Vervolgens wordt u op onze wachtlijst geplaatst. U wordt op de hoogte gesteld van een inschatting van de wachttijd. 

Zodra u aan de beurt bent zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak voor een intakegesprek te plannen. U komt voor het eerst op de praktijk voor een intakegesprek.

In de Gespecialiseerde ggz, krijgt u eerst een gesprek met de ambulant hulpverlener en wordt er samen met u gekeken naar uw klachten, problemen en hulpvraag. Daarna krijgt u een gesprek met de regiebehandelaar, die verantwoordelijk is voor uw behandeling. Het doel van dit gesprek is om een analyse te maken van de problemen en wordt er besproken óf en welke diagnose u heeft. Indien er sprake is van een diagnose, wordt er ook uitleg gegeven over de verschillende behandelingen die bij In Mind beschikbaar zijn. Het is de bedoeling om samen tot een passend behandelplan te komen. 

Na de twee intakegesprekken krijgt u ook een behandelplan gesprek. In dit gesprek wordt het behandelplan met u doorgenomen, behandeldoelen worden samen opgesteld en kunt u beslissen of u akkoord gaat met het behandelplan. Indien u akkoord gaat, wordt het behandelplan door u ondertekend. 

In de Generalistische Basis ggz, krijgt u een intakegesprek met de regiebehandelaar. De procedure is verder hetzelfde als in de Gespecialiseerde ggz. 

Er wordt, tenzij uitdrukkelijk door u is aangegeven, een kort verslag naar de huisarts gestuurd om deze te informeren over de diagnose en het behandelplan. 

Na de intakefase kunt u vaak direct starten met de behandeling. Echter, het kan ook voorkomen dat u moet u wachten op behandeling. Dit is afhankelijk van uw behandeltraject en de interventies die gedaan zullen worden. 

 

Patientenstop  

Wij hanteren op dit moment een algehele patientenstop. Dit komt doordat wij te veel aanmeldingen hebben op dit moment. Wij kunnen daarom geen behandeling binnen een redelijk termijn garanderen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar in verband met zorgbemiddeling. Zij zullen u dan helpen zoeken naar een praktijk of instelling die u sneller kan helpen. Wij hopen op uw begrip. 

De mensen die al wel bij ons zijn aangemeld, zullen uiteraard nog gezien worden voor een intakegesprek. De vermelde wachttijden geldden dus alleen voor de mensen die al op onze wachtlijst staan. Nieuwe patienten worden dus niet meer aangenomen. 

 

Belangrijk!

Wij hebben besloten de Gegeneraliseerde Basis GGZ definitief af te sluiten binnen onze praktijk. Dat betekent dat wij geen behandelingen meer zullen uitvoeren binnen de GBGGZ. In Mind zal enkel een praktijk zijn voor Gespecialiseerde GGZ.  

 

Wachttijden

Op dit moment kunnen wij geen nieuwe patiënten aannemen. Zodra dit weer mogelijk is zullen de wachttijden opnieuw gepubliceerd worden.