Welkom bij In Mind 

De Praktijk

In Mind is een vrijgevestigde praktijk voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Bergen op Zoom. De praktijk biedt behandelingen aan volwassenen die last hebben van psychische problemen. Wij werken in teamverband met verschillende disciplines, zodat u de juiste zorg krijgt. Behandeling geschiedt zowel binnen de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. 

U kunt bij de praktijk terecht voor problemen met angstklachten, stemmingsklachten, lichte persoonlijkheidsproblematiek en het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Daarnaast kunnen wij ook begeleiding aan huis bieden bij verschillende problemen om de effectiviteit van de behandeling te vergroten indien dat nodig is. 

Generalistische Basis GGZ

Binnen de GBGGZ biedt In Mind psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang (< 1 jaar). De behandeling is doorgaans gericht op het bestrijden van de symptomen van psychische aandoeningen. 

 

Gespecialiseerde GGZ

Binnen de SGGZ biedt In Mind hulp bij meer complexe psychische problematiek of vaker terugkerende psychische problemen. De behandelingen zijn meestal langdurig (> 1 jaar). Deze tijd is nodig om langerbestaande patronen te kunnen doorbreken en de problemen effectief aan te kunnen pakken. Dit is meestal het geval bij persoonlijkheidsproblematiek. 

Voor wie niet ? 

Voor ernstige psychische problematiek is de praktijk niet geschikt. Voorbeelden hiervan zijn suïcidaliteit, (ernstig) zelfdestructief gedrag, verslaving, psychoses en ernstige emotieregulatieproblematiek. In het geval dat er bij u sprake is van zeer ernstige problematiek zult u terug worden verwezen naar de huisarts met een passend advies waarmee uw huisarts u gerichter kan verwijzen.

Psychische klachten die niet door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket zijn opgenomen worden eveneens niet binnen de praktijk behandeld. Voorbeelden hiervan zijn burn-out, aanpassingsproblemen en relatieproblematiek.

 

 

Belangrijk

 

Privacystatement

Algemene Voorwaarden

 

 
BIG-nummers
A. de Moor: 29923408725 en 49923408716               
M. Alleman-Segers: 99926325425 
A. van Borssum Waalkes: 89060893725
M. Jansen: 89913319830
F. Remijn: 89913526725
 
AGB-codes
In Mind: 94065996                                                                                     
A. de Moor: 94103865
M. Alleman-Segers: 94111255
A. van Borssum Waalkes: 94002116
M. Jansen: 91105494
F. Remijn: 94016891
 
KvK: 81382847